חשון

בעזרת ה'- הילולות הצדיקים לחודש חשוון.

הילולות הצדיקים
חודש חשוון

א' בחשוון- הילולת רבי דוד ומשה ממרוקו ע"ה

ב' בחשוון- הילולת רבי סענדיר ב"ר צבי מצפת מחסדי ברסלב צפת ע"ה

ג' בחשוון- הילולת רבי ישראל מרוז'ין ב"ר שלום שכנא ע"ה
הילולת רבי יוסף זונדל מסלנט ב"ר בנימין ביניש ע"ה

ו' בחשוון- הילולת רבי יהודה החסיד ע"ה

ז' בחשוון- הילולת רבי נתן דוד משדילובצא ב"ר ירחמיאל ע"ה

ט' בחשוון- הילולת רבנו אשר ב"ר יחיאל אשכני (הרא"ש) ע"ה
הילולת רבי ישראל מקארדאן מחסדי ברסלב טבריהע"ה

י' בחשוון- הילולת גד בן יעקב אע"ה

יא' בחשוון- 'רחל אמא מלכתא מטרוניתא קדישתא חביבא שפירתא' - הילולת רחל אמנו ע"ה
הילולת בנימין בן יעקב אע"ה
הילולת רבי נחום מטשרנוביל ("מאור עינים") ב"ר צבי ע"ה

יב' בחשוון- הילולת רבי זאב וואלף קיצ'ס תלמיד הבעש"ט ע"ה
הילולת רבי שבתי ברסלבר מחסידי ברסלב ע"ה
הילולת רבי יהודה צדקה ע"ה

טו' בחשוון- הילולת מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי
הילולת רבי אברהם ישעיהו קרליץ ("חזון איש") ב"ר שמעיה ע"ה

טז' בחשוון- הילולת רבי אליעזר מנחם מן שך ("אבי העזרי") ע"ה

יז' בחשוון- הילולת רבי בנימין זאב חשין ע"ה מזקני אנ"ש בדור האחרון

יח' בחשוון- הילולת רבי ברוך טולדנו ע"ה
הילולת מארי שמעון ב"ר סעדיה משולמי ע"ה

כ' בחשוון- הילולת רבי מרדכי שרעבי ב"ר יהודה ע"ה

כא' בחשוון- הילולת רבי דוד בן זמרא (הרדב"ז)ע"ה
הילולת רבי אברהם אזולאי ב"ר מרדכי ע"ה
הילולת מארי יחיא אלשיך ע"ה

כב' בחשוון- הילולת רבי דוד שלמה אייבשיץ ב"ר אביגדור ע"ה (בעל "ערבי נחל")
הילולת רבי יששכר דב רוקח מבעלזא ב"ר יהושע ע"ה

כג' בחשוון- הילולת רבי הירש לייב ליפל ע"ה מגדולי חסדי ברסלב בדור האחרון

כז' בחשוון- הילולת רבי יעקב חביב ב"ר שלמה ע"ה (בעל "עין יעקב")

כח' בחשוון- הילולת רבי יונה החסיד מגירונדי ב"ר אברהם ע"ה

X