ניסן

הילולות הצדיקים
חודש ניסן

א' בניסן- הילולת נדב ואביהו בני אהרן הכהן ע"ה.

יום הולדתו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב זי"ע

שנת תקל"ב

ב' בניסן - הילולת רבי שלום דובער מליובוויטש (הרש"ב) ב"ר שמואל ע"ה

ה' בניסן- הילולת רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ב"ר שמואל ממז'בוז' ע"ה
הילולת רבי צבי אלימלך שפיראמבלוז'וב ב"ר דוד מדינוב ע"ה

ו' בניסן- הילולת רבי אהרן ראטה (מחבר ספר "שומר אמונים")בן רבי שמואל יעקב ע"ה

ז' בניסן- הילולת רבי יצחק מדרהוביטש ב"ר יוסף ע"ה
הילולת חכם ששון עזיז מזרחי ע"ה

ח' בניסן- הילולת רבי מרדכי מנשכיז ב"ר דב בער ע"ה

ט' בניסן- הילולת רבי אריה לוין ע"ה
הילולת רבי חיים מאיר ב"ר ישראל הגר מויז'ניץ ע"ה

י' בניסן- הילולת מרים הנביאה בת עמרם ע"ה

יא' בניסן- הילולת רבי משה בן נחמני (הרמב"ן) מגירונדי ע"ה
הילולת רבי ישעיה הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש) ב"ר אברהם ע"ה

יג' בניסן- הילולת מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו ב"ר אפרים ע"ה
הילולת רבי משה אלשיך ב"ר חיים ע"ה
הילולת רבי מנחם מנדל מליובאוויטש (ה"צמח צדק") ב"ר שלום שכנא ע"ה

טו' בניסן- הילולת יצחק אבינו בן אברהם אבינו ע"ה

טז' בניסן- הילולת לוי בן יעקב אע"ה

יז' בניסן- הילולת רבי ראובן הכהן מפראג ע"ה (מחבר ספר "ילקוט ראובני")
הילולת רבי מאיר אבוחצירא ב"ר ישראל ע"ה

יח' בניסן- הילולת רבי מאיר (מחבר ספר "יד הרמה") ב"ר טודרוס הלוי אבולעפיא מטולידו ע"ה

יט' בניסן- הילולת רבי אהרן הגדול מקארלין ב"ר יעקב ע"ה
הילולת רבי פנחס אליהו (מחבר ספר "ספר הברית") ב"ר מאיר ע"ה

כ' בניסן- הילולת רבי האי גאון בן רב שרירא גאון ע"ה
הילולת רבי מענדיל מלאדיזין ע"ה תלמיד מוהרנ"ת ע"ה

כא' בניסן- הילולת רבי אליקים געציל ליובאוונע מחסידי ברסלב ע"ה
הילולת רבי שמואל שפירא ע"ה מזקני אנ"ש בדור האחרון

כה' בניסן- הילולת רבי חיים הלברשטאם ב"ר אריה ליהוש מצאנז ע"ה

כו' בניסן- הילולת יהושע בן נון ע"ה
הילולת מורנו רבנו רבי נחמן מטולטשין משמשו וממשיך דרכו של מוהרנ"ת ע"ה

כז' בניסן- הילולת רבי זכריה אביגד שרעבי ע"ה

כח' בניסן- הילולת רבי יחיא ב"ר יוסף צאלח (מהרי"ץ) ע"ה

כט' בניסן- הילולת רבי משה מקוברין ב"ר אליעזר ע"ה

ל' בניסן- הילולת רבי יעקב עמדין (מחבר ספר היעב"ץ) ב"ר צבי ע"ה
הילולת רבי חיים ויטאל ב"ר יוסף ע"ה תלמיד האר"י ז"ל.

X