ספרי הרב שלום ארוש

ספרי הרב שלום ארוש

“היה רבנו ז”ל משבח מאוד את תורתו, והפליג מאוד בגדולת נפלאות תורתו, ואמר שצריכין להשתדל מאוד לקנות ספריו, כי אפילו כשעומדין בתיבה ובארון הם טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה בבית ולשמור גם את העשירות וממון האדם מכל ההזיקות, והזכיר אז עשיר אחד, שהיה יודעו ומכירו, ואמר שגם אליו היא טובה גדולה שיהיה הספר שלי בביתו כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתתקיים עשירותו”. (חיי מוהר”ן, שנה.)

Showing all 4 results

X