ספרי סגולות, מדע יהודי, ורפואות

ספרי סגולות, מדע יהודי, ורפואות

“ויכלכל יוסף” – חנות תשמישי קדושה וספרי מוהר”ן מברסלב.

לפניכם מבחר ספרים של רפואות סגולות מדע יהודי ועוד הרבה.וכן רפואות על פי הרמב”ם

הקדוש והרמב”ם כותב ” כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורנו, אני ערב לו שאינו בה לידי חולי כל

ימיו עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו”.

Showing all 5 results

X