אייר

הילולות הצדיקים
חודש אייר

א' באייר- הילולת רבי יעקב ב"ר משה בי-רב מחדש הסמיכה בארץ ישראל
הילולת רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ב"ר צבי הירש ע"ה
הילולת רבי מנחם מנדל מוויטבסק ב"ר משה ע"ה

ג' באייר- הילולת רבי ישעיה מקרסטירר ב"ר אברהם ע"ה

ו' באייר- הילולת רבי לוי (רלב"ג)ב"ר גרשון ע"ה

ז' באייר- הילולת רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן (מחבר ספר "כלי יקר")ע"ה

י' באייר- הילולת עלי הכהן ע"ה
הילולת רבי יצחק (הרי"ף) ב"ר יעקב אלפסי ע"ה
הילולת רבי יוסף (מחבר ספר "פרי מגדים") ב"ר מאיר תאומים ע"ה
הילולת רבי יצחק אייזיק יהודה מיכאל ספירין מקומארנא ב"ר אלכסנדר סענדר ע"ה

יא' באייר- הילולת רבי נפתלי צבי מרופשיץ ב"ר מנחם מנדל ע"ה

יב' באייר- הילולת רבי מסעוד ב"ר יעקב אבוחצירא ע"ה

יג' באייר- הילולת מארי יששכר ב"ר חיים חממי ע"ה

יד' באייר- הילולת רבי מאיר בעל הנס ע"ה

טו' באייר- הילולת רבי דוד יהודיוף ע"ה

יז' באייר- הילולת רבי יחזאל לנדא מפראג (מחבר ספר "הנודע ביהודה") ב"ר יהודה ע"ה
הילולת רבי משה חיים אפרים מסדליקוב (דודו של אדמו"ר ז"ל ב"ר יחיאל מיכל ע"ה )

יח' אייר- ל"ג בעומר- יומא דהילולא דבוצינא קדישא רבן של ישראל אדונינו רבי שמעון בר יוחאי ע"ה
הילולת רבי משה איסרליש מקראקא (הרמ"א) ב"ר ישראל ע"ה

יט' באייר- הילולת רבי מנחם מנדל מרמינוב ע"ה
הילולת רבי שמואל אבוחצירא ע"ה
הילולת רבי דוד צבי הגדול אויערבאך (חמיו של מוהרנ"ת) ע"ה
הילולת רבי עזרה ב"ר יוסף עטיה ע"ה

כ' באייר- הילולת רבי מרדכי מטשרנוביל ב"ר נחום ע"ה
הילולת הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך ב"ר שמחה בונים ע"ה

כב' באייר- הילולת רבי שלמה אליעזר אלפנדרי ב"ר יעקב ע"ה

כג' באייר- הילולת רבי אברהם אליעזר ב"ר סענדיר מצפת מחסידי ברסלב ע"ה

כד' באייר- הילולת רבי שמואל מטעפליק מגדולי תלמידי רבנו הקדוש ז"ל
הילולת רבי אליעזרצבי מקומארנא ב"ר יצחק אייזיק ע"ה

כה' באייר- הילולת רבי חיים ב"ר מנחם מנדל מקוסוב ע"ה
הילולת רבי חיים חורי ע"ה

כו' באייר- הילולת רבי סעדיה גאון ב"ר יוסף ע"ה
הילולת רבנו רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) ע"ה

כח' באייר- הילולת שמואל בן אלקנה הנביא ע"ה

כט' באייר- הילולת רבי מאיר מפרמישלאן ב"ר אהרן לייב ע"ה

X