טבת

בעזרת ה'- הילולות הצדיקים לחודש טבת.

הילולות הצדיקים
חודש טבת

ג' בטבת- הילולת רבי חיים שמואלביץ (ראש ישיבת מיר) ב"ר אלטר ע"ה

ד' בטבת- הילולת רבי חיים שאול ב"ר אליהו דוויק הכהן ע"ה

ו' בטבת- הילולת רבי יחזקאל שרגא משינאווא ב"ר חיים מצאנז ע"ה

ז' בטבת- הילולת רבי צבי הירש בן הבעש"ט ע"ה
הילולת רבי מרדכי יוסף מאיזביצא ב"ר יעקב ע"ה

ט' בטבת- הילולת עזרא הסופר בן שריה הכהן ונחמיה בן חכליה ע"ה

י' בטבת- הילולת זכריה בן ברכיה בן עידו הנביא ע"ה

הילולת מורנו ורבנו גאון עוזנו איש חי רב פעלים אדמו"ר רבי נתן מברסלב זי"ע תלמיד מובהק לאדמו"ר מוהר"ן מבסלב ז"ל

יג' בטבת- הילולת רבי משה ב"ר דוד מלעלוב ע"ה
הילולת רבי יצחק הוברמן מרעננה ב"ר אשר אנשיל ע"ה

טז' בטבת- הילולת רבי אפרים (אפרימ'ל) צבי מפשעדבארז מגדולי חסידי ברסלב ע"ה

יז' בטבת- הילולת רבי יעקב קראנץ ("המגיד מדובנא") ב"ר זאב
הילולת רבי סלמאן מוצפי ע"ה

יח' בטבת- הילולת רבי הונא בר מר זוטרא ריש גלותא ורב משרשיא בר פקוד הי"ד
הילולת רבי צבי אלימלך מדינוב ("בני יששכר")ב"ר פסח ע"ה
הילולת רבי כלפון משה (שו"ת "שואל ונשאל") ב"ר שלום הכהן מג'רבה ע"ה
הילולת רבי אייזק אייזינשטיין מחסידי ברסלב ע"ה

יט' בטבת- הילולת אריה לייב ("קצות החושן") ב"ר יוסף הכהן ולר ע"ה
הילולת רבי אברהם שמואל בנימין ("כתב סופר") ב"ר משה סופר ע"ה

כ' בטבת- הילולת הנשר הגדול רבי משה בן מימון ע"ה (הרמב"ם)
הילולת רבי יעקב אבוחצירא ב"ר מסעוד ע"ה

כא' בטבת- הילולת שמעון בן יעקב אע"ה {יש אומרים בכ"ח בחודש}
הילולת רבי מצליח מאזוז ב"ר רפאל מג'רבא הי"ד

כד' בטבת- הילולת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי ("בעל התניא") ע"ה
הילולת רבי נפתלי כץ מפוזן ב"ר יצחק
הילולת רבי אליהו אליעזר דסלר ("מכתב צאליהו") ב"ר ראובן ע"ה

כח' בטבת- הילולת רבי משה תורג'מן ע"ה
הילולת רבי יצחק כדורי ע"ה

X