שבט

הילולות הצדיקים
חודש שבט

א' בשבט- הילולת רבי משה ברסלבר ע"ה תלמיד ומשמש למוהרנ"ת ע"ה לספר על סיפור חייו לחץ כאן

ב' בשבט- הילולת רבי משולם זוסיא מאניפולי ב"ר אליעזר ליפמן
הילולת רבי מנצור בן שמעון ע"ה

ד' בשבט- הילולת אשר בן יעקב אבינו ע"ה לספר על האבות והשבטים לחץ כאן

הילולת רבי משה יהודה לייב ב"ר יעקב מסאסוב ע"ה

הילולת רבנו רבי ישראל אבוחצירא "הבבא סאלי" ב"ר מסעוד ע"ה לתיקון הכללי בבא סאלי לחץ כאן

לתמונות של הבבא סאלי וכל משפחת אבוחצירא לחץ כאן

הילולת רבי אברהם הכהן מקאליסק ב"ר אלכסנדר ע"ה

ה' בשבט- הילולת רבי יהודה אריה לייב נגור ב"ר אברהם מרדכי אטר ("שפת אמת") ע"ה

ו' בשבט- הילולת רבי חיים צבי מסיגוט ("עצי חיים") ב"ר חנניא ליפא ע"ה

ז' בשבט- הילולת רבי נתן דוד מפראציווא ב"ר יעקב יצחק מביאלא ע"ה

ח' בשבט- הילולת רבי מכלוף אבוחצירא ע"ה

הילולת מארי מנחם צברי ע"ה

ט' בשבט- הילולת רבי ניסים (הר"ן) ב"ר ראובן גירונדי ע"ה

י' בשבט- הילולת רבי שלום מזרחי דידיע שרעבי ע"ה (הרש"ש)

הילולת 'נעים זמירות ישראל' אבא שלום שבזי ע"ה לספר עתיק על אבא שלום שבזי לחץ כאן

הילולת רבי יוסף יצחק ב"ר שלום דובער מליובאביטש ע"ה

הילולת רבי רחמים חי חויתה ב"ר חנינה כהן ע"ה אב"ד ג'רבא ע"ה

יג' בשבט- הילולת רבי מרדכי מלכוביטש ע"ה

יד' בשבט- הילולת רבי יעקב יהושע ("פני יהושע") ב"ר צבי הירש ע"ה

טו' בשבט- הילולת רבי מרדכי מסוקולוב ע"ה מגדולי אנ"ש שבפולין לספר על סיפור חייו לחץ כאן

הילולת יום הולדת גאון עוזנו רבי נתן מברסלב זי"ע לספריו הקדושים לחץ כאן

יז' בשבט- הילולת רבי חיים פאלאג' ב"ר יעקב ע"ה

הילולת רבי יחזקאל ב"ר צבי הירש מקוזמיר ע"ה

כ' בשבט- הילולת רבי עובדיה הדאיה ע"ה

כא' בשבט- הילולת רבי יחיאל יהושע ב"ר ירחמיאל צבי רבינוביץ מביאלא ע"ה

כב' בשבט- הילולת רבי מנחם מנדל מקוצק ב"ר לייבוש ע"ה

כג' בשבט- הילולת רבי משה ב"ר מאיר קליערס גאב"ד טבריה ע"ה

כה' בשבט- הילולת רבי ישראל ליפקין מסאלאנט ב"ר זאב וולף ע"ה

כו' בשבט- הילולת רבי דוד הלוי מלבוב ("טורי זהב") ב"ר שמואל ע"ה

כט' בשבט- הילולת רבי חנניה יום טוב ליפא מסיגוט (אביו של רבי יואל מסטמאר) ב"ר יקוטיאל יהודה ע"ה

הילולת רבי נתן צבי פינקל מסלבודקא ב"ר משה ע"ה

ל' בשבט- הילולת רבי מנחם מנדל משקאלוב ע"ה תלמיד הגר"א

זכות כל הצדיקים תגן על כל עמו ישראל אמן.

X