תשרי

בעזרת ה'- הילולות הצדיקים לחודש תשרי.

הילולות הצדיקים
חודש תשרי

א' בתשרי- הילולת רבי מאיר לייבוש (המלבי"ם ) ב"ר יחיאל מיכל ע"ה

X