בתי מזוזה

בתי מזוזה

בתי מזוזה
כמה מילים על המזוזה המצוייה בפתח ביתנו:
“מזוזה” היא מגילת קלף שאנו היהודים תולים בפתחי ביתנו ובדלתות בתוך פנים הבית.
במגילת הקלף כתובים בכתב יד סופר (בכתיבת ידו של סופר סת”ם) פרשיות המזוזה.
מהן פרשיות המזוזה?
להלן פרשיות המזוזה:
שמע ישראל- בשמע ישראל אנו מזכירים את הייחוד של האל האחד והיחיד- אלוקינו (שנאמר- “ה’ אלוקינו ה’ אחד”). בשמע ישראל אנו גם מזכירים את החובה לאהוב את אלוקינו שלנו (שהרי נאמר: “ואהבת את ה’ אלוקיך”).

פרשייה שנייה הכתובה בכל מזוזות ביתנו היא פרשת “והיה אם שמוע” – בפרשייה זו אנו מזכירים את הגמול הגדול שאנו, עם הסגולה, מקבלים בעת העמידה במצוות האל (שנאמר “והיה אם שמוע…ונתתי יורה ומלקוש…”).

הפרשיות הללו- פרשיית שמע והיה אם שמוע תשמעו, נכללות גם בתפילין.

אז למה אנו צריכים לשים מזוזה?
מצווה גדולה היא התקנת מזוזה בשער הבית ופתחים אחרים בבית. מקור המצווה מגיע מן המילים “וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך” (דברים, ו,ט וגו’).

אם נסתכל לרגע לעומקו של עניין- הרי שבפרשיות הכתובות על קלף המזוזה מוזכרים 3 דברים- ייחודו של האל, חובתנו לאהוב את האל ועקרון הגמול עבור עמידה במצוות. כאשר אנו יוצאים מן הבית ונכנסים אל הבית, אנו נתקלים במזוזה ומנשקים אותה. המזוזה בעצם נועדה להזכיר לנו בדיוק את 3 העקרונות הכתובים בפרשיות המזוזה- להזכיר לנו כי יש לנו אל אחד, שאותו אנו אוהבים בכל נפשנו ואל זה מתגמל אותנו עבור עמידה במצוות שאותם העניק לנו.

הבה נעבור על מספר מצוות חשובות הקשורות למזוזה

א. היכן להתקין את המזוזה?
את המזוזה יש להתקין במשקוף דלת הבית הימני- בחלקו התחתון ובשליש העליון. האשכנזים מתקינים את המזוזה בזווית אלכסונית, בעוד שספרדים מתקינים את המזוזה ישר.

ב. את המזוזה מתקינים בפתחים של חדרים ובאזורי שינה (מקומות בהם אנו ישנים), לכן, אין להתקין מזוזה במקומות כגון השירותים, מקלחת וכו’.

ג. בדיקתה של המזוזה- את המזוזה יש לבדוק פעמיים בכל 7 שנים. אך במקרים מסוימים, לא עלינו, נרגיש תחושת “כובד” או שוני כלשהו בבית, בין אם מדובר על מזל ובין אם מדובר על שלום בית- כך או כך, אין שום פסול בלבדוק את המזוזה כאשר חשים בליבם כי יש צורך לכך.

ד. ברכת המזוזה- בעת התקנת המזוזה יש לברך “ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם.אשר קידשנו במצוותיו וציונו לקבע מזוזה” ואחר שיקבענה ינשקה ויאמר “זה השער לה'”ועונים אחריו “אמן”. בברכה זו, המברך פותר את שאר המזוזות שמתקין בבית מברכה (כלומר- מברך על אחת ויוצא ידי חובה על ברכת כולן).

X